Privacybeleid

Wie zijn we?

Bovi-Bond is een Vettec merk van Koninklijke Kerckhaert Hoefijzerfabriek..

ROYAL KERCKHAERT
Rapenburg 76
4581 AE Vogelwaarde
Nederland

+31 114 671361
info@bovibond.com

BTW NL801553428B01
KVK Terneuzen 21012211

Verzameling en gebruik van persoonsgegevens van klanten, leveranciers en andere contractanten

Wij vragen jouw aandacht voor het feit dat wij de persoonsgegevens die je ons verstrekt zullen verzamelen en gebruiken omdat dit noodzakelijk is om met jou een eventuele overeenkomst te sluiten en uit te voeren. Dit geldt zowel voor onze (potentiële) klanten als voor partijen van wie wij goederen en/of diensten afnemen.

Indien je een (potentiële) klant van ons bent, gebruiken wij jouw gegevens om jou een aanbod te kunnen doen, om te kunnen bepalen aan welke specificaties of wensen bepaalde goederen of diensten moeten voldoen, om goederen aan je te kunnen leveren of de werkzaamheden voor jou te kunnen verrichten, om je te kunnen factureren en om snel en efficiënt met je te kunnen communiceren over de uitvoeringsaspecten van de overeenkomst.

Als je een (potentiële) leverancier of een andere contractant bent, zijn jouw persoonsgegevens ook nodig voor het sluiten en uitvoeren van de overeenkomst. In geval van inkoop is dit noodzakelijk om je te kunnen mededelen aan welke specificaties of wensen bepaalde goederen of diensten naar ons oordeel moeten voldoen, om een offerteaanvraag te kunnen verzenden of een bestelling bij jou te kunnen plaatsen, om jouw facturen te kunnen voldoen en om snel en efficiënt met je te kunnen communiceren over andere aspecten van de overeenkomst.

Je bent niet verplicht jouw persoonlijke gegevens aan ons te verstrekken. Indien je ons geen of onvoldoende persoonsgegevens verstrekt, kan het zijn dat wij de bovengenoemde activiteiten niet kunnen uitvoeren. 

Direct marketing aan klanten

Indien je ons daarvoor toestemming hebt gegeven, zullen wij de door jou verstrekte persoonsgegevens opslaan en gebruiken om je in de toekomst persoonlijk per e-mail te kunnen informeren over onze bestaande en nieuwe producten en diensten en je in dat verband eventueel een aanbieding te kunnen doen. Telkens wanneer wij jou een marketing e-mail sturen, heb je de mogelijkheid ons mee te delen dat je dergelijke e-mails niet meer wenst te ontvangen. Zie hiervoor de “opt-out”-link onderaan elke mailing. 

Bewaartermijn persoonsgegevens van klanten, leveranciers en andere contractanten

Indien je een offerte bij ons heeft aangevraagd, maar geen klant van ons bent geworden, zullen wij jouw gegevens ten hoogste één jaar na ons laatste contact verwijderen. Wij zullen jouw persoonsgegevens ook ten hoogste één jaar na ons laatste contact verwijderen, indien wij een offerte van je hebben ontvangen, maar wij geen klant van je zijn geworden. Indien je klant bij ons bent geworden of wij klant bij jou zijn geworden, bewaren wij jouw persoonsgegevens gedurende zeven jaar na het einde van het boekjaar waarin de overeenkomst met je is uitgevoerd. De periode van zeven jaar komt overeen met de periode dat wij onze administratie moeten bewaren voor de Belastingdienst. Na afloop van deze periode zullen wij jouw persoonsgegevens verwijderen.

Verzameling en gebruik van persoonsgegevens van zakenrelaties (niet zijnde klanten, leveranciers en andere contractanten)

Wij vragen jouw aandacht voor het feit dat wij de persoonsgegevens die je ons verstrekt, zullen verzamelen en gebruiken omdat je daarmee hebt ingestemd of omdat dit noodzakelijk is voor de behartiging van onze rechtmatige belangen. Wij verwerken de volgende gegevens: naam, adres en contactgegevens.

Indien je een zakenrelatie van ons bent, zullen wij jouw gegevens gebruiken om contact met je te kunnen opnemen voor doeleinden die in het belang van ons bedrijf zijn. Dit omvat bijvoorbeeld de bespreking van een mogelijke samenwerking, het verstrekken en verkrijgen van informatie en het onderhoud van ons netwerk.

Je bent niet verplicht jouw persoonlijke gegevens aan ons te verstrekken. Indien je ons geen of onvoldoende persoonsgegevens verstrekt, kan het zijn dat wij de bovengenoemde activiteiten niet kunnen uitvoeren. 

Direct marketing aan zakenrelaties

Indien je ons daarvoor toestemming hebt gegeven, zullen wij de door jou verstrekte persoonsgegevens opslaan en gebruiken om je in de toekomst persoonlijk per e-mail te kunnen informeren over onze bestaande en nieuwe producten en diensten en je in dat verband eventueel een aanbieding te kunnen doen. Telkens wanneer wij jou een marketing e-mail sturen, heb je de mogelijkheid ons mee te delen dat je dergelijke e-mails niet meer wenst te ontvangen. Zie hiervoor de “opt-out”-link onderaan elke mailing.

Bewaartermijn persoonsgegevens van zakenrelaties

Persoonsgegevens die betrekking hebben op zakenrelaties worden één jaar na ons laatste contact verwijderd.

Overdracht aan derden

In verband met de uitvoering van een eventuele overeenkomst met jou kan het nodig zijn jouw persoonsgegevens te verstrekken aan partijen die onderdelen, materialen of producten aan ons leveren of die werkzaamheden voor ons verrichten. Voorts maken wij gebruik van externe serverruimte voor de opslag van (delen van) onze verkoop- en inkoopadministratie en onze administratie van zakenrelaties. Jouw persoonsgegevens maken deel uit van deze bestanden. Daarom worden jouw persoonsgegevens verstrekt aan de aanbieder van de serverruimte. Wij gebruiken ook Microsoft Office en de bijbehorende opslagfaciliteiten voor e-mails en andere bestanden. Aangezien wij gebruik maken van een mailingdienst voor nieuwsbrieven, worden jouw persoonsgegevens uiteindelijk doorgegeven aan de aanbieder van deze dienst.

Jouw rechten

Je hebt het recht om inzage te vragen in jouw eigen persoonsgegevens. Voor de administratieve handeling rekenen wij € 5 per aanvraag. Indien daar aanleiding toe is, kan je ons ook verzoeken jouw persoonsgegevens aan te vullen of onjuistheden te verbeteren. Je hebt ook het recht te verzoeken dat jouw persoonsgegevens worden gewist of dat het gebruik van jouw persoonsgegevens wordt beperkt. Je kunt ook bezwaar bij ons maken tegen het verzamelen en gebruiken van jouw persoonsgegevens of een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Ten slotte heb je ook het recht te verzoeken om jouw persoonsgegevens te verkrijgen of dat deze aan een andere partij worden overgedragen. Om jouw rechten te kunnen uitoefenen kun je je wenden tot: Koninklijke Kerckhaert Hoefijzerfabriek B.V., Rapenburg 76, 4581AE, Vogelwaarde (Nederland), 0031 114 671361, info@bovibond.com.
Vanzelfsprekend kun je contact met ons opnemen indien je vragen hebt of nadere gegevens wenst over het verzamelen en gebruiken van jouw persoonsgegevens.