Vermijd de ergste nachtmerrie van de melkveehouderij: hoefbevangenheid

Er is niets belangrijker voor een melkveehouder dan de melkproductie op gang te houden. Dit betekent dat hij aandacht moet besteden aan alles wat de productie zou kunnen belemmeren. Hoefbevangenheid bij koeien, ook wel Laminitis genoemd, is een van de grootste obstakels waarmee melkveehouders te maken kunnen krijgen. Laminitis beperkt de beweging in de poot van een koe door een ontsteking als gevolg van een verwonding of infectie. Hoefbevangenheid kan de toestand van de koe erg verslechteren, waardoor uiteindelijk de melkproductie zal afnemen. Om de koeien gezond en de melkproductie op gang te houden, moet hoefbevangenheid worden voorkomen en indien nodig moet de koe tijdig behandeld worden.

Symptomen van hoefbevangenheid bij koeien

Een koe met hoefbevangenheid moet zo snel mogelijk behandeld worden om verslechtering te voorkomen. Het is daarom van belang dat een melkveehouder op de hoogte is van de symptomen van Laminitis.

  • Gebogen houding. Een koe die een kromme rug trekt en gebogen staat, doet dit vanwege de pijn. Zie je dat een koe dit doet, dan dit is een symptoom die behandeld moet worden.
  • Gewichtsverlies. Een symptoom van Laminitis kan zijn dat een koe minder gaat eten en dus gewicht verliest. Gewichtsverlies heeft invloed op de melkproductie van de koe. Naarmate een koe afvalt en minder melk produceert, zal de veehouder moeten ingrijpen om het gewicht weer op pijl te krijgen.
  • Mank lopen: Zoals mensen mank lopen als ze een been- of voetblessure hebben, doen dieren dat ook. Als een koe mank loopt, moet een melkveehouder haar meteen op hoefbevangenheid laten controleren om te voorkomen dat de aandoening verergert.

Als een koe een van bovenstaande symptomen heeft, kan dit betekenen dat het dier aan Laminitis lijdt. De veehouder zal in actie moeten komen om de aandoening te behandelen.

Voorkomen is beter dan genezen

De oorzaak van hoefbevangenheid is in veel gevallen een onjuiste of onregelmatige verzorging van de klauwen. Hoefbevangenheid kan zware gevolgen hebben als het niet wordt behandeld. De symptomen van de koe kunnen verergeren in de vorm van abcessen. Uiteindelijk kan dit leiden tot het ruimen van het dier en inkomstenderving.

Om hoefbevangenheid bij koeien te voorkomen of vroegtijdig te signaleren, moeten minstens twee keer per jaar haar klauwen gekapt worden. Het is van belang dat dit gedaan wordt met het juiste gereedschap. Als de klauwen van koeien regelmatig worden geïnspecteerd, kunnen trimmers problemen vroegtijdig signaleren. Zo blijven de koeien gezond en productief.

Hoe behandel je een koe met hoefbevangenheid?

Mocht een koe toch hoefbevangenheid krijgen, dan zijn er een aantal manieren om dit aan te pakken. Het aanbrengen van klauwblokjes is een goede manier om de klauwziekte te behandelen. Houten klauwblokjes  verminderen de druk op de hoef waardoor het ontstoken deel gemakkelijk kan genezen.  Naast houten blokken, zijn er ook klauwblokjes die gemaakt zijn van polyurethaan en rubber. Polyurethaan blokjes geven veel extra steun en grip. Daarentegen is een rubberen klauwblok gemaakt voor natte en gladde oppervlakken. Deze blokken zijn ideaal omdat ze voorkomen dat een manke koe uitglijdt of andere ongelukken veroorzaakt doordat het dier uit balans raakt.

Met de gezondheid van de koe als prioriteit kunnen melkveehouders de productiviteit van hun koeien waarborgen. Houd hoefbevangenheid buiten, door een goede hoefverzorging binnen te laten.